ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

اهداف در این آزمایش شما از یک حسگر گاز CO2 برای اندازه گیری غلظت دی اکسید کربن استفاده خواهید کرد تا میزان مجدد را تعیین کند.

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596