ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

در پروتئوس 8 سنسور co2 متصل به ra0 و صدای بلندگو متصل به rc2 همانطور که در شکل نشان داده شده است، سنسور th را گزارش خواهد کرد.

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596