ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

سنسوری را نام ببرید که از یک کریستال پیروالکتریک قطبی شده با الکترودهای فیلم فلزی نازک در وجوه مخالف تشکیل شده است.

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596