ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

سنسور گاز mq2 یک آشکارساز گاز است که می تواند وجود متان هیدروژن و سایر گازها را با استفاده از ardui نشان دهد.

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596